Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Các nguyên lý tin t ngân hàng và th trưng tài chính : Sách tham kho /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (chủ biên), Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kim nghim hiu qu ca đng lc hc ca lõi cng trên mô hình thu nh bng vt liu Spaghetti /
Tác giả: Giang Việt Huy Hoàng , Đỗ Nguyễn Anh Vũ, Trần Tuấn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế thiết b đin t công sut /
Tác giả: Trần Văn Thịnh, ,
Mô tả vật lý: 243tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.317
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế cung cp đin trung tâm anh ng Vit M /
Tác giả: Trần Thanh Sơn giáo viên hướng dẫn, Lê Minh Thạch, Nguyễn Đăng Khoa, ,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
S tay Tra cu Thyristor, Tranzito trưng, IC, ng dng và khác bit ca IC cùng /
Tác giả: Trần Nhật Tân, Đỗ Văn Thắng, ,
Mô tả vật lý: 745tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 621.38152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế cung cp đin cho nhà máy bao bì lon Kian J100 can Vit Nam /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc giáo viên hướng dẫn, Đặng Trần Cừ, ,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nguyên lý phn cng và k thut ghép ni máy vi tính /
Tác giả: Trần Quang Vinh, ,
Mô tả vật lý: 385 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế cung cp đin cho nhà máy Charming Vit Nam /
Tác giả: Trần Phương Mai, Phan Quốc Dũng (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin cho nhà máy sn xut gng kính Nissey-Vit Nam /
Tác giả: Trần Nhật Đức, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn