Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cung cp đin cho nhà máy sn xut gng kính Nissey-Vit Nam /
Tác giả: Trần Nhật Đức,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin nhà máy sn xut thc ăn gia súc Vit - Pháp /
Tác giả: Trần Quốc Bình,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin cho nhà máy bao bì lon Kian J100 can Vit Nam /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin trung tâm anh ng Vit M /
Tác giả: Trần Thanh Sơn,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin cho nhà máy Charming Vit Nam /
Tác giả: Trần Phương Mai,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Viết chương trình đo và điu khin nhit đ ca PC giao tiếp vi phn cng điu khin nhit đ /
Tác giả: Trần Phước Ninh,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nguyên lý tin t ngân hàng và th trưng tài chính :
Tác giả: Nguyễn Văn Luân,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn