Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nâng cao năng lc cnh tranh ti công ty TNHH xây dng và thương mi Tưng Vy /
Tác giả: Võ Thị Kim Loan,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Chiến lưc phát trin tng công ty cng hàng không Vit Nam - công ty c phn (acv) đến năm 2030 /
Tác giả: Nguyễn Thị Thái Hà,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng v cht lưng dch v đào to ca sinh viên ti Trưng đi hc
Tác giả: Nguyễn Đặng Khoa,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ca mt s nhà máy chế biến m cao su trên đa bàn huyn Phú
Tác giả: HuỳnhSơn Tùng,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin hot đng marketing mix dch v qung cáo trc tuyến ti Vccorp /
Tác giả: Trần Thị Xuân Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nâng cao năng lc cnh tranh ca công ty c phn cao su k thut Đng Phú /
Tác giả: Hồ Thị Hương Trà,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng dch v ngân hàng thương mi c phn Sacombank - chi nhánh Đng Xoài /
Tác giả: Lê Thị Giang,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu phương pháp oxi hóa bc cao h fenton trong x lý đ màu và cod trong nưc thi mía đưng
Tác giả: Lê Sĩ Quí,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Mt s gii pháp nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh sn phm nưc sch ti công ty tnhh Mtv cp
Tác giả: Phạm Thị Loan,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.06
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t tác đng đến năng lc cnh tranh đng ca các doanh nghip trong ngành du khí
Tác giả: Thân Mạnh Hà,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn