Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Basic and clinical anatomy of the spine, spinal cord, and ANS /
Tác giả: Gregory D, Cramer, Susan A, Darby , illustrator, Sally A, Cummings , photographer, Ron Mensching, ,
Mô tả vật lý: xviii, 441 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN: 0801664675
Bộ sưu tập: Sách đin t
Grave danger /
Tác giả: Jonny Zucker , illustrated by Ned Woodman, ,
Mô tả vật lý: 140 pages : , illustrations ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9781467712101 (lib. bdg. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The brownstone house of Nero Wolfe /
Tác giả: as told by Archie Goodwin , [by] Ken Darby, ,
Mô tả vật lý: 177 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0316172804
Bộ sưu tập: Sách đin t
The wizards of Wyrd World /
Tác giả: Pamela F, Service , illustrations by Mike Gorman, ,
Mô tả vật lý: 106 p. : , ill. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9780761379201 (trade hard cover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Inequality : a contemporary approach to race, class, and gender /
Tác giả: Lisa A, Keister, Darby E, Southgate, ,
Mô tả vật lý: ix, 405 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 305.5
ISBN: 9780521680028 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Android apps for absolute beginners, third edition [electronic resource] /
Tác giả: Wallace Jackson , technical reviewer, Chád Darby,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.25
ISBN: 9781484200193 (electronic)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Oh boy, Mallory /
Tác giả: by Laurie Friedman , illustrations by Jennifer Kalis, ,
Mô tả vật lý: 155 p. : , ill. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780761360728 (trade hard cover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Chemical engineering fluid mechanics /
Tác giả: Ron Darby, ,
Mô tả vật lý: xvi, 559 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN: 0824704444
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foul /
Tác giả: Paul Hoblin, ,
Mô tả vật lý: 114 p. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9780761377467 (lib. bdg. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Forced out /
Tác giả: Gene Fehler, ,
Mô tả vật lý: 122 p. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9780761383215 (lib. bdg.)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn