Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Four Corners :
Tác giả: C, Richards Jack,
Mô tả vật lý: v,153p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107675438
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Speak Now 3 :
Tác giả: Richards Jack C,
Mô tả vật lý: vii, 121p. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 9780194030175
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Four Corners :
Tác giả: C, Richards Jack,
Mô tả vật lý: v,153p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107675438
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners :
Tác giả: Richards Jack C, ,
Mô tả vật lý: v,156tp. : , ill ; , 28cm + , 1 CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Four Corners :
Tác giả: C, Richards Jack,
Mô tả vật lý: V,153p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107619692
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners :
Tác giả: C, Richards Jack,
Mô tả vật lý: v,153p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107661066
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners :
Tác giả: C, Richards Jack,
Mô tả vật lý: 151p. ; , 28cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107638954
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners :
Tác giả: C, Richards Jack,
Mô tả vật lý: v,153p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107661066
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners :
Tác giả: C, Richards Jack,
Mô tả vật lý: v,151p. ; , 28cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107678187
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn