Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Four Corners : Student's Book 2B /
Tác giả: Jack C, Richards, David Bohlke, ,
Mô tả vật lý: v,153p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107675438
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners : Student's Book 2A /
Tác giả: Jack C, Richards, David Bohlke, ,
Mô tả vật lý: v,153p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107661066
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners : Student's Book 4A /
Tác giả: Jack C, Richards, David Bohlke, ,
Mô tả vật lý: v,151p. ; , 28cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107638945
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners : Student's Book 3B /
Tác giả: Jack C, Richards, David Bohlke, ,
Mô tả vật lý: V,153p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107619692
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners : Student's Book 4B /
Tác giả: Jack C, Richards, David Bohlke, ,
Mô tả vật lý: v,151p. ; , 28cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107678187
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Four Corners : Student's Book 3A /
Tác giả: Jack C, Richards, David Bohlke, ,
Mô tả vật lý: v,156tp. : , ill ; , 28cm + , 1 CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107616219
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn