Trang 1 trong 51 kết quả
Sắp xếp theo
J2me game programming /
Tác giả: Davidson Jenny,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 1592001181
Bộ sưu tập: Sách đin t
Voice Over IP Fundamentals /
Tác giả: Davidson Jonathan,
Mô tả vật lý: 394 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 004.695
ISBN: 1587052571
Bộ sưu tập: Sách đin t
Pro SQL Server 2005 Database Design and Optimization /
Tác giả: Davidson Louis,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1590595297
Bộ sưu tập: Sách đin t
Data structures demystified /
Tác giả: Keogh James,
Mô tả vật lý: 277 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.73
ISBN: 0072253592
Bộ sưu tập: Sách đin t
Gii pháp keynes =
Tác giả: Davidson Paul,
Mô tả vật lý: 243tr. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.156
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Breakthrough /
Tác giả: Bill Davidson,
Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4063
ISBN: 0471454400
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Dedication
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 357.53
ISBN: 0073079286
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Java Program Design /
Tác giả: Cohoon James P,
Mô tả vật lý: 904 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0071192557 (ISE : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Professional SQL server 2000 database design /
Tác giả: Davidson Louis, ,
Mô tả vật lý: xii, 607 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 1861004761
Bộ sưu tập: Sách đin t
Quc hi và các thành viên =
Tác giả: Davidson Roger H, ,
Mô tả vật lý: 782 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 328.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn