Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
America's allies and war : Kosovo, Afghanistan, and Iraq /
Tác giả: Jason W, Davidson, ,
Mô tả vật lý: x, 250 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 355
ISBN: 0230614825 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Principles of nasal reconstruction /
Tác giả: Shan R, Baker, Sam Naficy, with contributions by Brian Jewet , Shayne Davidson, Jaye Schlessinger, medical illustrator[s], ,
Mô tả vật lý: xii, 301 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.523059
ISBN: 0323011470
Bộ sưu tập: Sách đin t
Learning Cocoa with Objective-C /
Tác giả: James Duncan Davidson and Apple Computer, Inc, ,
Mô tả vật lý: xxii, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0596003013
Bộ sưu tập: Sách đin t
The dRuby book : distributed and parallel computing with Ruby /
Tác giả: Masatoshi Seki , translated by Makoto Inoue , [edited by Susannah Davidson Pfalzer], ,
Mô tả vật lý: xvii, 253 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 193435693X (pbk. : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Visions of compassion : Western scientists and Tibetan Buddhists examine human nature /
Tác giả: edited by Richard J, Davidson & Anne Harrington, ,
Mô tả vật lý: xi, 263 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 294.3375
ISBN: 019513043X
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Weight loss surgery cookbook for dummies /
Tác giả: Brian K Davidson, David Fouts, Karen Meyers, ,
Mô tả vật lý: xxii, 336 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 641.5635
ISBN: 0470640189
Bộ sưu tập: Sách đin t
Encyclopedia of medical immunology : autoimmune diseases /
Tác giả: Ian R, Mackay, Noel R, Rose, editors-in- chief , Betty Diamond, Anne Davidson, editors, ,
Mô tả vật lý: 2 volumes (xliii, 1296 pages) : , illustrations, portraits. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 616.97
ISBN: 0387848274 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Programming Clojure /
Tác giả: Stuart Halloway , [foreword by Rich Hickey , edited by Susannah Davidson Pfalzer], ,
Mô tả vật lý: xxi, 280 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1934356336
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn