Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Interpersonal communication :
Tác giả: Wood Julia T, ,
Mô tả vật lý: xxii, 405 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 153.6
ISBN: 128544583X (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cardiac electrophysiology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxvi, 1365 pages : , illustrations (some colour) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN: 145572856X (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Lung cancer /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 602 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 616.99
ISBN: 1118468740 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical-surgical nursing :
Tác giả: Lewis Sharon Mantik,
Mô tả vật lý: 2 volumes (xxxi, 1708 pages, 82 variously numbered pages) : , color illustrations ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 0323086780
Bộ sưu tập: Sách đin t
Gross anatomy /
Tác giả: Chung Kyung Won,
Mô tả vật lý: xvi, 527 pages : , illustrations (some color) ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN: 1451193076 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Basic immunology :
Tác giả: Abbas Abul K, ,
Mô tả vật lý: ix, 320 pages : , color illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 1455707074
Bộ sưu tập: Sách đin t
Feigin and Cherry's textbook of pediatric infectious diseases /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 2 volumes : , illustrations ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 9781455711772 (twovolume set)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Rubin's pathology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 1602 pages : , color illustrations ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 9781451183900 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Oxford textbook of global public health /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 3 volumes (xxviii, 1643, 44 pages) : , illustrations, maps ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 0198719302 (vol. 1)
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn