Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Textbook of diagnostic microbiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1076 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 9780323089890 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Scholarly inquiry and the DNP capstone /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xv, 187 pages ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 610.73072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Programming web services with XML-RPC /
Tác giả: St, Laurant Simon, ,
Mô tả vật lý: xvii, 213 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0596001193 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The employee experience :
Tác giả: Maylett Tracy,
Mô tả vật lý: xvii, 219 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN: 9781119294184 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Burton's microbiology for the health sciences /
Tác giả: Engelkirk Paul G, ,
Mô tả vật lý: xiii, 482 pages : , colour illustrations, portrait ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9/041
ISBN: 1451186320 (pbk)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Musculoskeletal interventions :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 1147 pages : , color illustrations ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: WB 460
ISBN: 0071793690 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
A nurse's step-by-step guide to transitioning to the professional nurse role /
Tác giả: Thomas Cynthia M, ,
Mô tả vật lý: xxi, 181 pages : , illustrations ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73069
ISBN: 9781940446233
Bộ sưu tập: Sách đin t
General medical conditions in the athlete /
Tác giả: Cuppett Micki, ,
Mô tả vật lý: xv, 524 pages : , illustrations (some color) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.1027
ISBN: 9780323059213
Bộ sưu tập: Sách đin t
Kozier & Erb's fundamentals of nursing :
Tác giả: Berman Audrey,
Mô tả vật lý: xxvi, 1486 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 0133974367
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nursing today :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxii, 642 pages : , color illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 610.7306
ISBN: 9781455732036 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn