Trang 1 trong 1225 kết quả
Sắp xếp theo
Network security evaluation using the NSA IEM
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597490350
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Oxford companion to the English language /
Tác giả: McArthur Tom,
Mô tả vật lý: xxix, 1184 p. : , ill., 1 map ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 019214183X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Snort intrusion detection and prevention toolkit
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 730 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597490997
Bộ sưu tập: Sách đin t
Firewall policies and VPN configurations
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Web technologies
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 004.67
ISBN: 9781605669830 (ebook)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hardware hacking :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 537 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1932266836
Bộ sưu tập: Sách đin t
The encyclopedia of farm animal nutrition
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 606 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 636.08503
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
GFI network security and PCI compliance power tools
Tác giả: Posey Brien, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Service oriented Java business integration
Tác giả: Christudas Binildas A, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
The prokaryotes :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 7 v. : , ill. : , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 579.3012
ISBN: 0387254765 (v.1 : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn