Trang 1 trong 350 kết quả
Sắp xếp theo
Upgrading and repairing PCs /
Tác giả: Mueller Scott,
Mô tả vật lý: 350 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 621.3916
ISBN: 0789726947
Bộ sưu tập: Sách đin t
The perfect king: the life of Edward III, father of the English nation /
Tác giả: Robb Nora Roberts,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 942.037092
ISBN: 9780099527091
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of 3D graphics :
Tác giả: Chen Jim X, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 006.693
ISBN: 1846281857
Bộ sưu tập: Sách đin t
Business of medical practice :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiii, 494 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.68
ISBN: 0826123759
Bộ sưu tập: Sách đin t
Exercise physiology :
Tác giả: Powers Scott K, ,
Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.044
ISBN: 0073028630
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Aging and working in the new economy :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 243 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 331.1291004
ISBN: 1848441770
Bộ sưu tập: Sách đin t
Atlas of bipolar disorders
Tác giả: Taylor Edward H, ,
Mô tả vật lý: 136 p. : , ill. (some col.), ports. (some col.) ; , 31 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.895
ISBN: 0203490754
Bộ sưu tập: Sách đin t
School :
Tác giả: Ebert Edward S, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 565 p. : , col. ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 371.1020973
ISBN: 9780495809388
Bộ sưu tập: Sách đin t
Economic development through entrepreneurship :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 252 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
International handbook on the economics of corruption /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxviii, 615 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 364.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn