Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Expert clinician to novice nurse educator :
Tác giả: Sorrell Jeanne Merkle,
Mô tả vật lý: xvii, 186 pages ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: WY 19.1
ISBN: 9780826125989
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical-surgical nursing :
Tác giả: Lewis Sharon Mantik,
Mô tả vật lý: 2 volumes (xxxi, 1708 pages, 82 variously numbered pages) : , color illustrations ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 0323086780
Bộ sưu tập: Sách đin t
Clinical neurophysiology in pediatrics :
Tác giả: Galloway Gloria M, ,
Mô tả vật lý: x, 285 pages : , illustrations (some color) ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 618.928
ISBN: 9781617052118
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of professional nursing :
Tác giả: Renpenning Kathie McLaughlin,
Mô tả vật lý: xvii, 284 pages ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: WY 100.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
A nurse's step-by-step guide to transitioning to the professional nurse role /
Tác giả: Thomas Cynthia M, ,
Mô tả vật lý: xxi, 181 pages : , illustrations ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73069
ISBN: 9781940446233
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nursing theories & nursing practice /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xix, 544 pages : , illustrations ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 610.7301
ISBN: 9780803633124 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Evaluation and testing in nursing education /
Tác giả: Oermann Marilyn H, ,
Mô tả vật lý: xv, 434 pages ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 9780826195555 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Primary care :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxii,1310 pages ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 9780803638013
Bộ sưu tập: Sách đin t
AACN essentials of critical care nursing /
Tác giả: Burns Suzanne M, ,
Mô tả vật lý: xxii, 601 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: WY 154
ISBN: 0071822798
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hankey's clinical neurology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 975 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 616.8
ISBN: 1840761938 (hardback : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn