Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Essential surgical practice :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 9781444137637 (ebook : PDF)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Lung cancer /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 602 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 616.99
ISBN: 1118468740 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Surgical endovascular surgical neuroradiology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiv, 722 pages : , illustrations (some color) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: WL 355
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mosby's manual of diagnostic and laboratory tests /
Tác giả: Pagana Kathleen Deska,
Mô tả vật lý: xx, 1180 pages : , illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 616.0756
ISBN: 0323089496 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Otolaryngology /
Tác giả: Bhattacharyya Abir, ,
Mô tả vật lý: xii, 254 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 1907816119 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn