Trang 1 trong 360 kết quả
Sắp xếp theo
Building an on demand computing environment with IBM :
Tác giả: Hoskins Jim,
Mô tả vật lý: 136 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 193164411X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Unlicensed mobile access technology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 405 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1420055372
Bộ sưu tập: Sách đin t
Adaptive signal processing in wireless communications
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 9781420046014
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fats in food technology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 379 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 664.3
ISBN: 0849397847
Bộ sưu tập: Sách đin t
Scrum project management /
Tác giả: Pries Kim H, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiv, 174 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1439825173
Bộ sưu tập: Sách đin t
The green beauty guide :
Tác giả: Gabriel Julie, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xv, 400 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 646.72
ISBN: 0757397883
Bộ sưu tập: Sách đin t
Network perimeter security
Tác giả: Riggs Cliff, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
CRC handbook of medicinal spices /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 348 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0849312795
Bộ sưu tập: Sách đin t
Handbook of indigenous foods involving alkaline fermentation /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource ( xxviii, 601 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 664.001
ISBN: 1466565306 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Practical hacking techniques and countermeasures
Tác giả: Spivey Mark D, ,
Mô tả vật lý: xii, 737 p.
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn