Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Qun lý hiu sut làm vic ca nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu biên (dịch) , Nguyễn Quốc Việt (hiệu đính) , First News,
Mô tả vật lý: 167 tr. : , sơ đ ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3125
ISBN: 9786045858738
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cm nang tiếng Hàn trong giao tiếp thương mi = Korean language for a good job 2 Korean skills for
Tác giả: Lee Mi-hye, Lê Huy Khoa (biên dịch), ,
Mô tả vật lý: 247tr. ; , 26cm + , 2CD
Ký hiệu phân loại: 495.7802465
ISBN: 9786047359189 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cm nang tiếng Hàn trong giao tiếp thương mi = Korean language for a good job 1 Korean skills for
Tác giả: Lee Mi-hye, Lê Huy Khoa (biên dịch), ,
Mô tả vật lý: 211tr. ; , 26cm + , 2CD
Ký hiệu phân loại: 495.7802465
ISBN: 9786047359202 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình căn bn tiếng Hàn luyn k năng nghe nói đc = you can speak Korean a must-read for the
Tác giả: Choonwon Kang, Nguyễn Văn Phước, Ban biên dịch First News (dịch),
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 495.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cm nang tra cu - Thay thế linh kin đin t -Bán dn và IC /
Tác giả: First News (biên dịch),
Mô tả vật lý: 380, 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Model Test for the IELTS with Answers /
Tác giả: Nguyễn Văn Phước , Vũ Tài Hoa , Ban Biên dịch First News,
Mô tả vật lý: 363 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Barron's Practice Exercises for the TOEFL Test /
Tác giả: Palmela J, Shape, Nguyễn Văn Phước, Ban biên dịch First News (chú giải),
Mô tả vật lý: 388 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0764111566
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Ngh thut bán hàng bc cao = Secret of closing the sale /
Tác giả: Zig Ziglar , Nguyễn Hiền Dung , , , [và những người khác] (thực hiện) , First News,
Mô tả vật lý: 519tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.85
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tâm hn cao thưng /
Tác giả: Edmondo De Amicis, Ban biên dịch First News, ,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 853.8
ISBN: 9786046997825 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tuyn tp các thiết kế-trang trí bng g = The Best Collection Of Wood Designs. T3 /
Tác giả: First news (biên dịch),
Mô tả vật lý: 160 tr. ; , 160 cm
Ký hiệu phân loại: 729.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn