Trang 1 trong 66 kết quả
Sắp xếp theo
Atlas of emergency ultrasound /
Tác giả: edited by John Christian Fox, ,
Mô tả vật lý: vii, 193 p. : , ill. (some col.) ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 0521191688 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Neuroscience : exploring the brain /
Tác giả: Mark F, Bear, Ph, D, , Picower Professor of Neuroscience, The Picower Insititute for Learning and Memory, Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Insitute of Technology, Cambridge, Massachusetts, Barry W, Connors, Ph, D, , L, Herbert Ballou University Professor, Professor of Neuroscience and Chair, Department of Neuroscience, Brown University, Providence, Rhode Island, Michael A, Paradiso, Ph, D, , Sidney A, Fox and Dorothea Doctors Fox Professor of Ophthalmology and Visual Science, Department of Neuroscience, Brown University, Providence, Rhode Island, ,
Mô tả vật lý: xlii, 975 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0781778174 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Introduction to fluid mechanics /
Tác giả: Robert W, Fox, Alan T, McDonald, Philip J, Pritchard, ,
Mô tả vật lý: xii, 787 p. : , ill. ; , 26 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 620.106
ISBN: 0471202312
Bộ sưu tập: Sách đin t
Wooden puzzles : 31 favorite projects & patterns /
Tác giả: from the editors of Scroll saw woodworking & crafts, ,
Mô tả vật lý: 111 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 745.513
ISBN: 1565234294 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Professional SharePoint 2010 cloud-based solutions [electronic resource] /
Tác giả: Steve Fox , , , [et al, ] , technical editor, Larry Riemann, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.682
ISBN: 9781118222652
Bộ sưu tập: Sách đin t
Examination review for ultrasound : sonographic principles & instrumentation (SPI) /
Tác giả: Steven M, Penny, Traci B, Fox, Cathy Herring Godwin , contributor, B, Dwight Gunter, ,
Mô tả vật lý: xii, 204 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 1608311376 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Microsoft SQL Server 2008 administration for Oracle DBAs [electronic resource] /
Tác giả: Mark Anderson, James Fox, Christian Bolton , technical editor, David Browne, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 007170065X (e-MHID)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning SharePoint 2010 development [electronic resource] /
Tác giả: Steve Fox , technical editors: Darrin Bishop , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0470584637
Bộ sưu tập: Sách đin t
Developing Microsoft Sharepoint applications using Windows Azure [electronic resource] /
Tác giả: Steve Fox, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 313 p.) : , ill., maps.
Ký hiệu phân loại: 006.78
ISBN: 0735656622
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn