Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Happiness for dummies /
Tác giả: Gentry W, Doyle,
Mô tả vật lý: xx, 328 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 150.198
ISBN: 9780470281710
Bộ sưu tập: Sách đin t
Rama revealed /
Tác giả: Clarke Arthur C, ,
Mô tả vật lý: 602 p. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0553569473 :
Bộ sưu tập: Sách đin t
Happiness for dummies /
Tác giả: Gentry W, Doyle,
Mô tả vật lý: xx, 328 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 158
ISBN: 9780470281710 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Brill's New Pauly :encyclopaedia of the ancient world :Classical tradition /
Tác giả: Landfester Manfred,
Mô tả vật lý: v. <1-2, 4, 5, index > : , ill., maps ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9004122591 (v. 1 : hc : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mastering SQL server 2008 /
Tác giả: Lee Michael,
Mô tả vật lý: xxvi, 766 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 047028904X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Horse health & nutrition for dummies /
Tác giả: Pavia Audrey, ,
Mô tả vật lý: xx, 360 p., [8] p. of plates : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 636.1
ISBN: 0470239522 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Anger management for dummies /
Tác giả: Gentry W, Doyle,
Mô tả vật lý: xviii, 362 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 152.47
ISBN: 0470037156
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn