Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Brill's New Pauly :encyclopaedia of the ancient world :Classical tradition /
Tác giả: Manfred Landfester, in collaboration with Hubert Cancik and Helmuth Schneider , English edition managing editor, Francis G, Gentry, assistant editors, Michael Chase,
Mô tả vật lý: v. <1-2, 4, 5, index > : , ill., maps ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9004122591 (v. 1 : hc : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Horse health & nutrition for dummies /
Tác giả: by Audrey Pavia with Kate Gentry-Running, ,
Mô tả vật lý: xx, 360 p., [8] p. of plates : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 636.1
ISBN: 0470239522 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
A caress of twilight [electronic resource] /
Tác giả: Laurell K, Hamilton, ,
Mô tả vật lý: 326 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0345455061 (electronic bk. : Adobe Reader)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Happiness for dummies /
Tác giả: by W, Doyle Gentry, ,
Mô tả vật lý: xx, 328 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 150.198
ISBN: 9780470281710
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mistral's kiss [electronic resource] : a novel /
Tác giả: Laurell K, Hamilton, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0345495462
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mastering SQL server 2008 /
Tác giả: Michael Lee, Gentry Bieker, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 766 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 047028904X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Rama revealed /
Tác giả: Arthur C, Clarke and Gentry Lee, ,
Mô tả vật lý: 602 p. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0553569473 :
Bộ sưu tập: Sách đin t
Anger management for dummies /
Tác giả: W, Doyle Gentry, ,
Mô tả vật lý: xviii, 362 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 152.47
ISBN: 0470037156
Bộ sưu tập: Sách đin t
A kiss of shadows [electronic resource] /
Tác giả: Laurell K, Hamilton, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0345446887
Bộ sưu tập: Sách đin t
Happiness for dummies /
Tác giả: by W, Doyle Gentry, ,
Mô tả vật lý: xx, 328 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 158
ISBN: 9780470281710 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn