Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Handbook for the McGraw-Hill guide: writing for collegr, writing for life /
Tác giả: Duane Roen, Gregory R, Glau, Barry M, Maid, ,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780077424305
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Innovations in Derivatives Markets [electronic resource] : Fixed Income Modeling, Valuation
Tác giả: edited by Kathrin Glau, Zorana Grbac, Matthias Scherer, Rudi Zagst, ,
Mô tả vật lý: X, 449 p. 68 illus., 43 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 332.632
ISBN: 9783319334455 (print)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
Handbook for the McGraw-Hill guide : writing for college, writing for life /
Tác giả: Duane Roen, Gregory R, Glau, Barry M, Maid,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 9780077424305
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Innovations in Quantitative Risk Management [electronic resource] : TU München, September 2013 /
Tác giả: edited by Kathrin Glau, Matthias Scherer, Rudi Zagst, ,
Mô tả vật lý: XI, 438 p. 84 illus. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 9783319091136 (print)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn