Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Innovations in Quantitative Risk Management
Tác giả: Glau Kathrin, ,
Mô tả vật lý: XI, 438 p. 84 illus. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 9783319091136 (print)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
Handbook for the McGraw-Hill guide: writing for collegr, writing for life
Tác giả: Roen Duane,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780077424305
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Innovations in Derivatives Markets
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: X, 449 p. 68 illus., 43 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 332.632
ISBN: 9783319334455 (print)
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
Handbook for the McGraw-Hill guide :
Tác giả: Roen Duane H, ,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 9780077424305
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn