Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dng quy trình nhân ging Invitro cây cúc lá nh Pico (Chrysanthemun sp.) /
Tác giả: Huỳnh Thị Anh Đài, Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 571.5382
Xây dng quy trình nhân ging in vitro cây sâm cau (curculigo orchioides gaertn) /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Dư, Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 571.5382
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH