Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
nh hưng ca điu kin nuôi cy lên kh năng nhân nhanh sinh khi phôi sâm Ngc Linh trong điu
Tác giả: Phạm Thảo My, Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nhân nhanh chi lan kim tuyến (anoectochilus setaceus) in vitro phc v công tác chuyn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng quy trình nhân ging Invitro cây cúc lá nh Pico (Chrysanthemun sp.) /
Tác giả: Huỳnh Thị Anh Đài, Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng quy trình nhân ging in vitro cây sâm cau (curculigo orchioides gaertn) /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Dư, Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn