Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích quy trình thc hin th tc hi quan đin t ti công ty c phn K Ngh Thc Phm Vit
Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Dung, Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Quy trình thc hin vn chuyn hàng nhp khu Clinker bng phương thc tàu chuyến ti công ty c
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Quy trình kim tra, giám sát đi vi hàng nhp khu đ sn xut xut khu ti chi cc hi quan Sóng
Tác giả: Nguyễn Phương Thơ, Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Bo đm tin vay cá nhân ti ACB chi nhánh Ngô Gia T mt s vưng mc và gii pháp /
Tác giả: Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, Phùng Văn Hiếu, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn