Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t tác đng đến vic vn dng kế toán qun tr ti các doanh nghip thy sn tnh Bc Liêu
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến vic vn dng kế toán qun tr trong các doanh nghip nh và va ti thành
Tác giả: Nguyễn Thanh Hợp,
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t tác đng s hoàn thin h thng thông tin kế toán trong các doanh nghip nh và va ti
Tác giả: HuỳnhThị Thùy Linh,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích các nhân t tác đng đến kh năng thanh khon ti các ngân hàng thương mi Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến cu trúc vn ca các công ty ngành cao su ti khu vc Đông Nam
Tác giả: Trần Thị Diễm Trinh,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến hiu qu hot đng kinh doanh ca công ty c phn đa c Sài
Tác giả: Võ Văn Được,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các yếu t tác đng đến ri ro hot đng ti ngân hàng thương mi c phn Tiên Phong /
Tác giả: Trần Thị Thu Hằng,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích các yếu t tác đng đến hiu qu hot đng ca doanh nghip nh và va trên đa bàn thành
Tác giả: Nguyễn Thị Thương Huyền,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Cht lưng thông tin báo cáo tài chính nh hưng đến tính thanh khon ca chng khoán ti các công
Tác giả: Mã Phượng Quyên,
Mô tả vật lý: 109tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng công tác kim tra tài chính Đng y ban kim tra các cp trên
Tác giả: Khúc Tân Biên,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn