Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Thc hành kiến trúc máy tính /
Tác giả: Hàn Minh Châu,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Pháp lut v th tc thi hành phán quyết trng tài /
Tác giả: Nguyễn Thị Châu Hân,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành mng máy tính /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 168tr.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mng máy tính /
Tác giả: Văn Thiên Hoàng,
Mô tả vật lý: 476
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mng máy tính /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 290tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn