Trang 1 trong 33 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công h thng cp đin ti ưu cho các phòng hc trưng ĐHDL KTCN TP.HCM /
Tác giả: Phạm Trung Chánh,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu bo mt trong h thng Wireless LAN /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Điu khin t xa bng SMS qua mng GSM /
Tác giả: Nguyễn Trung Chính,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
H thng phân loi sn phm theo trng lưng /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, tìm hiu AT90S8535 và ng dng thiết kế mch quang báo /
Tác giả: Mai Đặng Ngọc Thanh,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mng truyn thông ADSL /
Tác giả: Trần Tấn Thạch,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế mch điu khin giám sát phân lung giao thông ti mt ngã tư /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế h thng điu khin t đng cho ngôi nhà thông minh /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
H thng t đng điu khin trong ngôi nhà thông minh /
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công tng đài ni b mt trung kế bn thuê bao /
Tác giả: Lê Ngọc Sáng,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn