Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
H thng phân loi sn phm theo trng lưng /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá mc đ hài lòng ca khách hàng v dch v th ATM ti Ngân hàng TMCP Ngoi thương VN - Chi
Tác giả: Trần Thị Bảo Trân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu kinh doanh th thanh toán ti NH TMCP An Bình - PGD Tân Uyên /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng tín dng ti Ngân hàng TM CP Phương Nam -CN Nhà Bè- PGD Ch
Tác giả: Đỗ Thị Thu Ngà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp hoàn thin h thng kim soát ni b ca bnh vin An Bình - Thành ph H Chí Minh
Tác giả: Võ Thị Việt Thùy,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác truyn thông ti tng công ty đin lc Tp. H Chí Minh /
Tác giả: Bạch Ngọc Thuận,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin h thng kim soát ni b ti các doanh nghip va và nh ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Đỗ Huỳnh Dị Thảo,
Mô tả vật lý: 144tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin h thng kim soát ni b ti các trưng cao đng ngoài công lp trên đa bàn TP. H Chí
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s hài lòng ca khách hàng v cht lưng dch v tin gi ti Ngân hàng TMCP Nam Á - Phòng
Tác giả: Phùng Thị Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t tác đng đến s hu hiu ca h thng kim soát ni b trong các công ty dch v công
Tác giả: Phan Xuân Thiện,
Mô tả vật lý: 75tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn