Trang 1 trong 1479 kết quả
Sắp xếp theo
Nhà hành chính khu chế xut tân thun /
Tác giả: Huỳnh Tấn Danh,
Mô tả vật lý: 71 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành vi sinh ng dng :
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích kinh doanh :
Tác giả: Nguyễn Năng Phúc,
Mô tả vật lý: 535 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.001
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế website môn lp trình mng 1 vi Servlet và JSP /
Tác giả: Mai Kỷ Tuyên,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s văn bn pháp lut v qun lý hành chính, ci cách th tc hành chính trong cơ quan nhà nưc
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 604tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 342.066
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nhà điu hành sn xut cng sài gòn /
Tác giả: Trương Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Vai trò ca ngân hàng thương mi trong tiến trình hình thành và vn hành thi trưng chng khoán Vit
Tác giả: Vũ Nhất Linh,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Lut khoa hc và công ngh và mt s văn bn hưng dn thi hành
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 344.095
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nhà điu hành TCT hàng không phía Nam /
Tác giả: Văn Công Danh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghip v vn ti và bo him trong ngoi thương /
Tác giả: Dương Hữu Hạnh,
Mô tả vật lý: 447 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 387.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn