Trang 1 trong 44 kết quả
Sắp xếp theo
Ký c lch s hi chiến Trưng Sa nhng con ngưi bt t /
Tác giả: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên (biên soạn),
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nhng bng chng lch s và cơ s pháp lý v ch quyn ca Vit Nam trên hai qun đo Hoàng Sa và
Tác giả: Tài Thành, Vũ Thanh (Sưu tầm và tuyển chọn), ,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 320.1509597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các k thut ng dng trong Flash & Dreamweaver /
Tác giả: Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Trường Sinh chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 516 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cu trúc d liu + gii thut = chương trình /
Tác giả: Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 336 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K thut lp trình ng dng C#.net toàn tp : T.1 /
Tác giả: Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá thc trng mt s thy hi sn tươi trên đa bàn qun Bình Thnh /
Tác giả: Quách Trần Hoàng Quý , Bùi Đức Chí Thiện (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Ngôn ng C (T A đến Z ) : Bài tp /
Tác giả: Huỳnh Tấn Dũng, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 391 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Xây dng ng dng Web vi JSP, Servlet, JavaBeans /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
To các hiu ng t nhiên trong 3ds max /
Tác giả: Lưu Triều Nguyên (Chủ biên) Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 430 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
T hc lp trình chuyên sâu Visual Basic.net trong 21 ngày /
Tác giả: Phương Lan, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 480 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn