Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Điu khin và giám sát h lò nhit bng CARD NI LABVIEW
Tác giả: Lê Phước Tài , Phạm Đức Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Visual Basic .Net k xo lp trình /
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 594 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các k thut ng dng trong Flash & Dreamweaver /
Tác giả: Lê Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 516 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình :
Tác giả: Nguyễn Minh San,
Mô tả vật lý: 223 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.101
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
C# 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K thut lp trình ng dng C#.net toàn tp :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
SQL Server 2000 :
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng,
Mô tả vật lý: 216 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lp trình VB6 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 432 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.362
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình cu trúc máy tính /
Tác giả: Hoàng Đức Hải,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut lp trình ng dng C#.net :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn