Trang 1 trong 49 kết quả
Sắp xếp theo
C# 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các k thut ng dng trong Flash & Dreamweaver /
Tác giả: Lê Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 516 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Windows Script Host /
Tác giả: Phạm Hoàng Dũng,
Mô tả vật lý: 428 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.44769
Bộ sưu tập: Sách đin t
Thành tho Oracle 9i.
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng,
Mô tả vật lý: 704 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Visual Basic .Net k xo lp trình /
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 594 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut lp trình ng dng C#.net :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách tham kho
SQL Server 2000 :
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng,
Mô tả vật lý: 216 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut lp trình ng dng C#.net toàn tp :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lp trình VB6 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 432 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.362
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình cu trúc máy tính /
Tác giả: Hoàng Đức Hải,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn