Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên năm 4 ngành qun tr khách sn v
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Ngọc Trâm, Bùi Trọng Tiến Bảo,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Phát trin sn phm Viên mm cô đc /
Tác giả: Nguyễn Phạm Việt Anh , Ngô Xuân Hồng Duyên , Nguyễn Ngọc Trâm , Hoàng Thị Minh Hằng , Nguyễn Thị Hoàng Yến,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Phân tích tình hình tài chính ca công ty TNHH tư vn - thiết kế - đu tư - xây dng Vũ Nhi Vũ /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm, Phạm Thị Kim Dung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn