Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên năm 4 ngành qun tr khách sn v
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Phân tích tình hình tài chính ca công ty TNHH tư vn - thiết kế - đu tư - xây dng Vũ Nhi Vũ /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công h thng qun lý trm đin thoi... /
Tác giả: Chữ Hoàng Trung Ngọc,
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hch toán và phân tích kết qu kinh doanh ti chi nhánh công ty TNHH Hoàng Tun /
Tác giả: Nguyễn Quốc Thịnh,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn