Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao cht lưng dch v tín dng ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam khu
Tác giả: Hoàng Nguyên Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá cht lưng môi trưng nưc sông Th Vi trong nhng năm gn đây đon chy qua huyn Tân
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lộc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
B sưu tp thi trang nam n thanh niên ly cm hng t b phim Vương quc xe hơi /
Tác giả: Võ Sơn Hoàng Tuân,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu chế biến khô bò chay ăn lin t nm bào ngư. /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Quý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp phát trin thi trưng chng khoán Vit Nam /
Tác giả: Hoàng Văn Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng và đ xut các bin pháp hoàn thin mô hình qun lý cht thi rn sinh hot
Tác giả: Đào Trọng Bình,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đnh hưng quy hoch mng xanh đô th ti thành ph Đng Hi, tnh Qung Bình đến năm
Tác giả: Hoàng Khánh Hoà,
Mô tả vật lý: 142 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nhng bng chng lch s và cơ s pháp lý v ch quyn ca Vit Nam trên hai qun đo Hoàng Sa và
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 320.1509597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp hoàn thin hot đng qun tr ngun nhân s ti công ty trách nhim hu hn mt thành viên
Tác giả: Lại Hoàng Hải,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu áp dng h thng các tiêu chí đánh giá sn phm carbon thp phù hp vi điu kin Vit
Tác giả: Hoàng Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7387
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn