Trang 1 trong 73 kết quả
Sắp xếp theo
Tăng cưng công tác thông tin tuyên truyn phòng, nga chng vi phm trên mng Internet : Sách kèm
Tác giả: Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048021214
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu quy hoch chi tiết khu x lý cht thi rn sinh hot và công nghip cho thành ph Biên
Tác giả: Nguyễn Đức Anh , Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tuyên truyn, ph biến nâng cao nhn thc v công tác đm bo an toàn an ninh thông tin mng : Sách
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 293tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048021221
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu đnh hưng quy hoch mng xanh đô th ti thành ph Đng Hi, tnh Qung Bình đến năm
Tác giả: Hoàng Khánh Hoà giáo viên hướng dẫn, Hoàng Thị Kiều Thanh, ,
Mô tả vật lý: 142 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng và đ xut các bin pháp hoàn thin mô hình qun lý cht thi rn sinh hot
Tác giả: Đào Trọng Bình, Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhng bng chng lch s và cơ s pháp lý v ch quyn ca Vit Nam trên hai qun đo Hoàng Sa và
Tác giả: Tài Thành, Vũ Thanh (Sưu tầm và tuyển chọn), ,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 320.1509597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu áp dng h thng các tiêu chí đánh giá sn phm carbon thp phù hp vi điu kin Vit
Tác giả: Hoàng Tuấn Anh, Phùng Chí Sỹ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7387
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng dch v tín dng ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam khu
Tác giả: Hoàng Nguyên Phương, Lưu Thanh Tâm(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin hot đng qun tr ngun nhân s ti công ty trách nhim hu hn mt thành viên
Tác giả: Lại Hoàng Hải, Lưu Văn Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Ngân hàng thương mi c phn thành ph H Chí Minh : Nhìn li 1 chng đưng phát trin /
Tác giả: Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân, Trương Quang Thông, ,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn