Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Glenraven /
Tác giả: Bradley Marion Zimmer,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 830
ISBN: 3404139895
Bộ sưu tập: Sách đin t
The mystical chorus :
Tác giả: Broadribb Donald,
Mô tả vật lý: xix, 276 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 200
ISBN: 1864290196
Bộ sưu tập: Sách đin t
Vengeance of Dragons Book 2 of the (Gemstar) Secret Texts /
Tác giả: Lisle Holly,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0759500134
Bộ sưu tập: Sách đin t
Sympathy for the devil /
Tác giả: Lisle Holly, ,
Mô tả vật lý: 243 p.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0671877038 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fire in the mist /
Tác giả: Lisle Holly, ,
Mô tả vật lý: 291 p.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0671721321
Bộ sưu tập: Sách đin t
Music composition for dummies /
Tác giả: Jarrett Scott, ,
Mô tả vật lý: xviii, 336 p. : , ill., music ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 781.3
ISBN: 0470224215
Bộ sưu tập: Sách đin t
Quick Skills :
Tác giả: Johnson Holly,
Mô tả vật lý: 89p. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 9780538690164
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Blood work :
Tác giả: Tucker Holly, ,
Mô tả vật lý: xxix, 304 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0393070557 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
SAP GRC for dummies
Tác giả: Broady Denise Vu, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.422
ISBN: 9780470333174
Bộ sưu tập: Sách đin t
Music composition for dummies /
Tác giả: Jarrett Scott, ,
Mô tả vật lý: xviii, 336 p. :, ill., music ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 781.3
ISBN: 9780470224212 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn