Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nh hưng ca cht điu hòa sinh trưng và ánh sáng lên s sinh trưng ca cây lan
Tác giả: Phan Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca mt s điu kin nuôi cy lên s nhân chi và to cây lan gi hc châu như
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca cht điu hòa sinh trưng và các hp cht hu cơ lên s sinh trưng ca cây
Tác giả: Trần Thanh Thảo,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca cytokinin kết hp auxin và mt s hp cht hu cơ lên s sinh trưng ca
Tác giả: Đặng Hồng Thanh Thanh,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca mt s điu kin nuôi cy lên s sinh trưng cây lan vũ n (Oncidium) /
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn