Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Đy mnh dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng xut nhp khu Vit Nam - Eximbank /
Tác giả: Huỳnh Thị Việt Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Chung cư lô A khu tái đnh cư Thnh M Li /
Tác giả: Võ Văn Tuấn giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Lê Mạnh Vũ, ,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn