Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu đ xut các gii pháp gim thiu nguy cơ và đm bo an toàn sc khe cho ngưi lao đng
Tác giả: Tạ Thị Thủy, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đánh giá và đ xut các gii pháp tng hp bo v tài nguyên nưc trên đa bàn huyn Bến
Tác giả: Phan Hữu Thanh Tùng, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.9116
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu và đ xut các gii pháp x lý cht thi rn công nghip và cht thi nguy hi t các khu
Tác giả: Nhâm Đức Thắng, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 205tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ca mt s nhà máy chế biến m cao su trên đa bàn huyn Phú
Tác giả: Huỳnh Sơn Tùng, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá kh năng đáp ng tiêu chí và đ xut gii pháp bo v môi trưng trong quá trình xây dng
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đánh giá tình hình din biến nng nóng, hn hán phc v phõng chng và gim nh thiên tai
Tác giả: Huỳnh Nguyên Văn, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 139 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 363.34929
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh la chn chương trình du lch (tour) ni đa ca du khách
Tác giả: Huỳnh Hữu Trúc Phương, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu ng dng công ngh tiên tiến x lý Asen trong nưc dưi đt cung cp nưc sch cho sinh
Tác giả: Nguyễn Phước Hòa, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích hin trng ô nhim không khí do hot đng giao thông ti thành ph H Chí Minh & đ xut
Tác giả: Huỳnh Phan Thùy Trang, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 179tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu tính d b tn thương do biến đi khí hu và đ xut các gii pháp phát trin bn vng
Tác giả: Mai Xuân Phán, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn