Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu s dng chế phm vi sinh microbelift-n1, đ nâng cao hiu qu x lý nitơ, photpho trong
Tác giả: Nguyễn Đức Phương,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đánh giá các nhân t tác đng đến lũ lt, hn hán và đ xut các gii pháp gim thiu
Tác giả: Hồ Thị Trường,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu tính d b tn thương do biến đi khí hu và đ xut các gii pháp phát trin bn vng
Tác giả: Mai Xuân Phán,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đánh giá tình hình din biến nng nóng, hn hán phc v phõng chng và gim nh thiên tai
Tác giả: Huỳnh Nguyên Văn,
Mô tả vật lý: 139 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 363.34929
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng s dng nưc và đ xut các bin pháp cung cp nưc sch cho huyn C Chi Thành
Tác giả: Trần Tấn Định,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.9122
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích hin trng ô nhim không khí do hot đng giao thông ti thành ph H Chí Minh & đ xut
Tác giả: Huỳnh Phan Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 179tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut các gii pháp gim thiu nguy cơ và đm bo an toàn sc khe cho ngưi lao đng
Tác giả: Tạ Thị Thủy,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ca mt s nhà máy chế biến m cao su trên đa bàn huyn Phú
Tác giả: HuỳnhSơn Tùng,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá kh năng đáp ng tiêu chí và đ xut gii pháp bo v môi trưng trong quá trình xây dng
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thảo,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu thc nghim x lý nưc thi nhim du bng quá trình tuyn ni và bùn hot tính /
Tác giả: Lại Nguyễn Hồng Quế,
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn