Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Content delivery networks :
Tác giả: Hull Scot,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0072190469
Bộ sưu tập: Sách đin t
Crystallography and the World of Symmetry
Tác giả: Chatterjee Sanat K, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 548
ISBN: 9783540698999
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of databases /
Tác giả: Abiteboul S, ,
Mô tả vật lý: xviii, 685 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.7401
ISBN: 0201537710
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical language :
Tác giả: Hull Melodie, ,
Mô tả vật lý: xxxi, 1039 p. : , col. ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.1
ISBN: 9780803626836
Bộ sưu tập: Sách đin t
Options, futures, and other derivatives /
Tác giả: Hull John,
Mô tả vật lý: xxi, 869 pages : , illustrations ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 332.64
ISBN: 0133456315 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Options, futures, and other derivative securities /
Tác giả: Hull J, C, ,
Mô tả vật lý: xix, 492 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.632
ISBN: 0136390145
Bộ sưu tập: Sách đin t
Glucose syrups :
Tác giả: Hull Peter,
Mô tả vật lý: xiv, 368 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1405175567 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Optimizing wireless/RF circuits /
Tác giả: Hull J, C, ,
Mô tả vật lý: xii, 219 p. : , 24 cm., xix, 492 p. : , ill. ;
Ký hiệu phân loại: 621.38412332
ISBN: 0071343768
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mind maps for medical students /
Tác giả: Smith Olivia,
Mô tả vật lý: xiv, 234 pages : , color illustrations ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 1482250314
Bộ sưu tập: Sách đin t
The ASCRS manual of colon and rectal surgery /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1005 pages : , illustrations (some colored) ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 1461484499 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn