Trang 1 trong 44 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu sn xut nưc sâm t cây thuc dòi b sung mt ong. /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành công ngh sn xut đưng, bánh ko /
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Mô tả vật lý: 44
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu sn xut nưc nha đam mt ong /
Tác giả: Nguyễn Văn Long,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm /
Tác giả: Phạm Thị Thu Hiền,
Mô tả vật lý: 158tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut mt chôm chôm sy do b sung tc, gng /
Tác giả: Phạm Trần Đức Tài,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
S dng vi khun lactobacillus spp phân lp t thc phm lên men truyn thng đ kéo dài thi gian
Tác giả: Nguyễn Thái Thiên Dung,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành công ngh chế biến lương thc /
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh chế biến lương thực /
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên,
Mô tả vật lý: 308tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kho sát các yếu t nh hưng đến quá trình ngâm go lt nương đ và so sánh th hiếu cơm go mm
Tác giả: Phạm Bảo Trí,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.725
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát các yếu t nh hưng đến kh năng trích ly tinh du quế bng phương pháp chưng ct, hơi
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn