Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Ignition : what you can do to fight global warming and spark a movement /
Tác giả: edited by Jonathan Isham, Jr, , Sissel Waage, ,
Mô tả vật lý: xiv, 285 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 1597261564 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Modern differential geometry for physicists /
Tác giả: Chris J, Isham, ,
Mô tả vật lý: xiii, 289 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 9810235550
Bộ sưu tập: Sách đin t
Modern Differential Geometry for Physicists /
Tác giả: Chris J, Isham,
Mô tả vật lý: 289
Ký hiệu phân loại: 516.36
ISBN: 9810235550
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn