Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Power and market :
Tác giả: Rothbard Murray Newton,
Mô tả vật lý: xiv, 304 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 0836207505 :
Bộ sưu tập: Sách đin t
Brush up your poetry! /
Tác giả: Macrone Michael, ,
Mô tả vật lý: 255 p. : , ill. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 821.008
ISBN: 0836221451
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mindworks :
Tác giả: Linden Ann�e,
Mô tả vật lý: vii, 278 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 158
ISBN: 0836221680
Bộ sưu tập: Sách đin t
Naughty Shakespeare! /
Tác giả: Macrone Michael, ,
Mô tả vật lý: 221 p. : , ill. ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 822.3
ISBN: 0836227573
Bộ sưu tập: Sách đin t
Urban dictionary :
Tác giả: Peckham Aaron, ,
Mô tả vật lý: viii, 343 p. : , ill. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 307.76
ISBN: 0740751433
Bộ sưu tập: Sách đin t
At our table
Tác giả: Kelley Roxie, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 161 p.) :, col. ill.
Ký hiệu phân loại: 641.5
ISBN: 9781449400217 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
What to expect when your wife Is expanding
Tác giả: Hill Thomas, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource : , ill.
Ký hiệu phân loại: 618.2
ISBN: 1449418457 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The economic point of view :
Tác giả: Kirzner Israel M, ,
Mô tả vật lý: xix, 228 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0836206568.
Bộ sưu tập: Sách đin t
Handbook of clinical audiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 927 pages : , illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.8
ISBN: 1451191634
Bộ sưu tập: Sách đin t
What do you call a sociopath in a cubicle? :
Tác giả: Adams Scott,
Mô tả vật lý: 224 p. : , chiefly ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 0740726633
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn