Trang 1 trong 83 kết quả
Sắp xếp theo
Fundamentals of Ecology and Environment /
Tác giả: Kumar Pranav,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 577
ISBN: 9788193465509
Bộ sưu tập: Sách đin t
Troika of Adult Learners, Lifelong Learning, and Mathematics
Tác giả: Maguire Katherine Safford-RamusPradeep Kumar MisraTerry, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 370
ISBN: 3319328085
Bộ sưu tập: Tài liu truy cp m
Mobile Database Systems /
Tác giả: Kumar Vijay, ,
Mô tả vật lý: 294p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.8720285
ISBN: 9780471467922
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sencha MVC architecture
Tác giả: Kumar Ajit, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.2
ISBN: 9781849518888
Bộ sưu tập: Sách đin t
Biofuels :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 249 p.
Ký hiệu phân loại: 662.88
ISBN: 9789811037900
Bộ sưu tập: Sách đin t
Electromagnetics for electrical machines /
Tác giả: Mukerji Saurabh Kumar,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.31042
ISBN: 9781498709156 (ebook : PDF)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Optical networks :
Tác giả: Ramaswami Rajiv, ,
Mô tả vật lý: xxxvi, 893 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 9780123740922
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ad hoc mobile wireless networks
Tác giả: Sarkar Kumar, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 9781420062212
Bộ sưu tập: Sách đin t
Multimedia multiprocessor systems
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 163 p. : , ill. (some col.)
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9400700830
Bộ sưu tập: Sách đin t
Textbook of immunology /
Tác giả: Mohanty Sunil Kumar, ,
Mô tả vật lý: xvii, 264 p. :, ill. (some col.) ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.079
ISBN: 9789350904749 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn