Trang 1 trong 194 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế mng lưi cp nưc cho khu dân cư s 2 - P3. TX Tây Ninh - tnh Tây Ninh /
Tác giả: Phạm Văn Tài,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế mng lưi cp nưc khu đô th phưng Cam Nghĩa - th xã Cam Ranh - tnh Khánh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Huy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế h thng x lý nưc thi doanh nghip tư nhân Hng Thanh công sut 350m3/NGĐ. /
Tác giả: Trần Kiên Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu x lý nưc thi sinh hot bng công ngh SBR ci tiến - ng dng tính toán thiết kế h
Tác giả: Nguyễn duy Hải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đánh giá nh hưng cũa nưc thi cùng sn xut tinh bt m lên ngun nưc sông Vàm C
Tác giả: Trần Nghĩa Thắng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế trm x lý nưc cp công sut Q=80.000m3/ngày đêm cho huyn An Nhơn - Bình Đnh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ẩn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đánh giá mc đ nh hưng ca nưc thi sn xut chế biến m cao su đn cht lưng nưc
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu mô hình SBR kết hp giai đon kh nitrat trong x lý nưc thi bng phương pháp sinh hc
Tác giả: Trịnh Phúc Hồng,
Mô tả vật lý: 25tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu tn dng rơm r khô làm giá th trng thy canh và tái s dng nưc git trong sinh hot
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ô nhim không khí và k thut x lý /
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Mô tả vật lý: 292tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn