Trang 1 trong 164 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu công ngh thích hp tái s dng nưc thi dt nhum sau x lý làm ngun cp nưc cho sn
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng x thi và bin pháp gim thiu ô nhim do hot đng làng ngh sn xut bt
Tác giả: Đỗ Phương Thuy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng x thi và bin pháp gim thiu ô nhim do hot đng làng ngh sn xut bt
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Ngọc, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu gii pháp tn thu nưc mưa góp phn gim ngp lt thành ph H Chí Minh nghiên cu đin
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiên Trang , Lâm Vĩnh Sơn(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán và thiết kế h thng x lý nưc thi nhà máy chế biến m cao su Sui kè giai đon 2 công
Tác giả: Trần Nguyễn Hoàng Sơn, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 155tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hot hóa bùn thi t nhà máy x lý nưc thi sinh hot ng dng làm vt liu hp th ion
Tác giả: Võ Huỳnh Đăng Khoa, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn