Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp đ nâng cao xut khu hàng may mc sang th trưng Nht Bn ca công ty may Sài Gòn
Tác giả: Nguyễn Duy Diệu Phương,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to thiết b t đng đo đ rung hưng trc và hưng kính ca trc đng cơ qut bàn
Tác giả: Tạ Công Quý,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to thiết b t đng đo đ tăng nhit ca cun dây đng cơ chế đ làm vic không
Tác giả: Võ Văn Hoàng,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to mô hình t đng đo đưng kính đnh răng trong và đ sâu các l bt vít ca đng
Tác giả: Nguyễn Hùng Hậu,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to máy đo t đng lưu lưng gió ca qut đin dân dng theo TCVN 4265-1994 /
Tác giả: Lê Đình Phương,
Mô tả vật lý: 144 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to cánh tay máy công nghip /
Tác giả: Lê Đình Phương,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá tác đng môi trưng d án khu du lch bin Bình Tiên. Đnh hưng xây dng thành khu du lch
Tác giả: Lâm Thị Minh Phương,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to thiết bi t đng th nghim kh năng chu nhit không bình thưng và cháy theo
Tác giả: Nguyễn Tấn Thắng,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết b t đng th quá đ đin áp sn phm đin dân dng teo TCVN 5699-1 :
Tác giả: Lê Đình Phương,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, chế to thiết b th nghim đ bn cơ hc sn phm đin dân dng theo TCVN 5699-1 :
Tác giả: Lê Đình Phương,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn