Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiu qu hot đng cho vay doanh nghip va và nh ti ngân hàng TMCP quân đi, chi nhánh
Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Phúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin hot đông phân phi xe máy Honda Vit Nam ti Công ty TNHH TM -DV Tưng Nguyên /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti Công ty TNHH MTV cp nưc Tin Giang /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin qun tr nhân s ti công ty TNHH bo him nhân th AIA (Vit Nam). /
Tác giả: Nguyễn Phước Anh Trâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nâng cao hiu qu s dng vn kinh doanh ti công ty TNHH thép Tân Thng Li /
Tác giả: Nguyễn Trí Mỹ Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hot đng qun tr ngun nhân lc ti công ty c phn Đi Tân Vit /
Tác giả: Nguyễn Đỗ Quang Hòa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin quy trình phc v bung ti Wooshu Hotel /
Tác giả: Nguyễn Xuân Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế du lch sinh thái bn vng cho khu du lch Thác Ba Git, huyn Đnh Quán, tnh Đng Nai
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp đ nâng cao xut khu hàng may mc sang th trưng Nht Bn ca công ty may Sài Gòn
Tác giả: Nguyễn Duy Diệu Phương,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng giao thc đnh tuyến OSPF đ kết ni mng din rng chi nhánh đin thoi C Chi /
Tác giả: Lê Trọng Tròn,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn