Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin kênh phân phi ti DNTN Trung Kiên /
Tác giả: Lê Đình Thái,
Mô tả vật lý: 61 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp đ nâng cao xut khu hàng may mc sang th trưng Nht Bn ca công ty may Sài Gòn
Tác giả: Nguyễn Duy Diệu Phương,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình tài chính ti công ty c phn Thái Bình Dương /
Tác giả: Lê Đình Thái,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá tác đng môi trưng d án khu du lch bin Bình Tiên. Đnh hưng xây dng thành khu du lch
Tác giả: Lâm Thị Minh Phương,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính tóan thiết kế bãi chôn lp cht thi rn sinh hot hp v sinh cho huyn Vĩnh Cu, tnh Đng
Tác giả: Đoàn Lê Giang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng thu gom, vn chuyn và qun lý cht thi rn sinh hot huyn Diên Khánh - tnh
Tác giả: Lê Huỳnh Nhật Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đnh hưng chiến lưc xây dng và phát trin thương hiu công ty ORION /
Tác giả: Phạm Thái Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hat đng sn xut kinh doanh thuc thú y, thuc thy sn ti công ty TNHH Bayer Vit Nam
Tác giả: Võ Thị Thanh Tiếng,
Mô tả vật lý: 61 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu quy hoch và qun lý cht thi rn cho tnh bến tre /
Tác giả: Lê Thị Ánh Hoa,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to cánh tay máy công nghip /
Tác giả: Lê Đình Phương,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn