Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích nhng nhân t nh hưng đến cu trúc vn ca doanh nghip ngành chng khoán đang niêm yết
Tác giả: Nguyễn Kiều Thảo My,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích các nhân t nh hưng ti chính sách c tc ca các Công ty niêm yết trên S giao dch
Tác giả: Trần Thị Mộng Tuyền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến th hiếu ngưi tiêu dùng v m phm ti TP.HCM /
Tác giả: Đặng Thị Thảo Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tài chính doanh nghip nâng cao /
Tác giả: Lê Đức Thắng,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu s hài lòng ca ngưi tiêu dùng đi vi thái đ phc v và cht lưng dch v ca ca
Tác giả: Nguyễn Minh Thi,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các nhân t nh hưng đến hot đng cho vay khách hàng cá nhân ti Ngân Hàng Nông nghip và Phát
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ngưi th máy Tôn Đc Thng /
Tác giả: Lê Minh,
Mô tả vật lý: 378 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 923.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t nh hưng đến s tuân th thuế ca các doanh nghip trên đa bàn qun Tân Phú - thành
Tác giả: Đặng Thị Thùy Loan,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.207
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tác đng tăng trưng và thách thc ca th trưng bán l Vit Nam khi gia nhp TPP và AEC trong bi
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu đ xut mô hình thích hp x lý khí thi ca các lò nung gch kiu Hoffman đt tru trên
Tác giả: Lê Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn