Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t nh hưng đến hot đng cho vay khách hàng cá nhân ti Ngân Hàng Nông nghip và Phát
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Ngân, Lê Đức Thắng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tác đng tăng trưng và thách thc ca th trưng bán l Vit Nam khi gia nhp TPP và AEC trong bi
Tác giả: Dương Thị Mộng Mơ, , , [và những người khác], Lê Đức Thắng (GVHD),
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu s hài lòng ca ngưi tiêu dùng đi vi thái đ phc v và cht lưng dch v ca ca
Tác giả: Nguyễn Minh Thi, , , [và những người khác], Lê Đức Thắng (GVHD),
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Phân tích nhng nhân t nh hưng đến cu trúc vn ca doanh nghip ngành chng khoán đang niêm yết
Tác giả: Nguyễn Kiều Thảo My, Lê Đức Thắng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến s tuân th thuế ca các doanh nghip trên đa bàn qun Tân Phú - thành
Tác giả: Đặng Thị Thùy Loan, Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.207
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut mô hình thích hp x lý khí thi ca các lò nung gch kiu Hoffman đt tru trên
Tác giả: Lê Thanh Tuấn, Đinh Xuân Thắng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích các nhân t nh hưng ti chính sách c tc ca các Công ty niêm yết trên S giao dch
Tác giả: Trần Thị Mộng Tuyền, Lê Đức Thắng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng v dch v ngân hàng ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Đặng Thị Thu Thảo, Bùi Văn Sơn, Lê Đức Thắng (GVHD),
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu thiết kế xe đin hai ch ngi dùng trong khu vui chơi /
Tác giả: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Thắng, Lê Thái Vũ, Nguyễn Văn Nhanh (GVHD),
Mô tả vật lý: 26tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các nhân t nh hưng đến th hiếu ngưi tiêu dùng v m phm ti TP.HCM /
Tác giả: Đặng Thị Thảo Hiền, Lê Đức Thắng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn