Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Trung tâm thương mi -văn phòng 208 nguyn trãi - q.1-tp.hcm /
Tác giả: Lê Hữu Đăng, Khổng Trọng Toàn giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Việt Tuấn giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nhiên liu thay thế dùng cho đng cơ đt trong /
Tác giả: Lê Anh Tuấn (chủ biên), Phạm Hữu Tuyến, Văn Đình Sơn Thọ,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 662.8
ISBN: 9786049501715 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Xây dng trang web giao tiếp gia phưng và các nhân khu trong phưng 17 qun Gò Vp /
Tác giả: Thái Thị Huyên, Lê Hữu Tuấn, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu thc trng và đ xut gii pháp chng lt đô th ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đ án tt nghip: Nghiên cu đ xut quy trình chế biến sa go t go đen hu cơ /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Lệ Hà (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Bê tông cho công trình bin /
Tác giả: Phạm Hữu Hạnh (chủ biên), Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn,
Mô tả vật lý: 216tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Khai thác K-mu tun t ph biến da trên Roaring bitmap /
Tác giả: Lê Hữu Nhơn , Lê Hoài Bắc (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thc hành bào chế 1 /
Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc, Lê Khắc Tuấn, Vũ Lê Ngọc,
Mô tả vật lý: 18tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn