Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Trung tâm thương mi -văn phòng 208 nguyn trãi - q.1-tp.hcm /
Tác giả: Lê Hữu Đăng,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu thc trng và đ xut gii pháp chng lt đô th ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Trần, Hữu Tuấn,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng trang web giao tiếp gia phưng và các nhân khu trong phưng 17 qun Gò Vp /
Tác giả: Thái Thị Huyên,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đ án tt nghip: Nghiên cu đ xut quy trình chế biến sa go t go đen hu cơ /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành bào chế 2 /
Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc,
Mô tả vật lý: 36tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bê tông cho công trình bin /
Tác giả: Phạm Hữu Hanh,
Mô tả vật lý: 216tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Khai thác K-mu tun t ph biến da trên Roaring bitmap /
Tác giả: Lê Hữu Nhơn,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhiên liu thay thế dùng cho đng cơ đt trong /
Tác giả: Lê Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 662.8
ISBN: 9786049501715 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thc hành bào chế 1 /
Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc,
Mô tả vật lý: 18tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ph lc :
Tác giả: Lê Hữu Đăng,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn