Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu x lý nưc thi phát sinh t quá trình sn xut đông dưc bng bùn hot tính hiếu khí /
Tác giả: Ngô Xuân Quang,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s thay đi cht lưng nưc do công ngh thu gom và x lý nưc thi sơ b-giai đon I ca
Tác giả: Nguyễn Phi Long,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu bào chế gel in situ cha ranitidin hydrochlorid /
Tác giả: Trần Quang Huy,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các gii pháp qun lý nhà nưc và qun lý công ngh bo v môi trưng đáp ng vi quy
Tác giả: Đàm Phương Thanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng phương pháp keo t ca st sunfate (Feso4.7H2O) kết hp vi canxi hydroxit(Ca(OH)2) đ loi
Tác giả: Phan Kiêm Hào,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
D báo din biến cht lưng môi trưng đ xut gii pháp công ngh phc hi môi trưng bãi chôn lp
Tác giả: Phan Đức Thịnh,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu thc trng và đ xut gii pháp chng lt đô th ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Trần, Hữu Tuấn,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu, đánh giá thc trng, tính h s phát thi và đ xut gii pháp công ngh x lý nưc thi
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Vinh,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tính toán kh năng chu ti, đ xut tiêu chun xã thi và gii pháp qun lý cht lưng nưc sông
Tác giả: Dương Yến Trinh,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut công ngh x lý nưc r rác bãi chôn lp rác Tóc Tiên huyn Tân Thành, tnh Bà
Tác giả: Phạm Văn Huỳnh,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH