Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đ xut mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu ca qun lý môi trưng cho các doanh
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng h thng qun lý tích hp IMS theo tiêu chun ISO 14001 :
Tác giả: Lê Thanh Sang,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu kh năng áp dng htqlmt theo tiêu chun iso 14001 :
Tác giả: Phan Nhật Nan,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu thc trng vic qun lý môi trưng ti huyn nhơn trch và đ xut các gii pháp khc
Tác giả: Trần Thị Liên,
Mô tả vật lý: 146 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu kh năng áp dng HTQLMT theo tiêu chun ISO 14001 :
Tác giả: Ngô Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá cht lưng nưc mt th xã Cao Lãnh và đ xut các bin pháp qun lý thích hp /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá và d báo cht lưng nưc vùng h lưu sông vàm c đông dưi tác đng ca các hot đng công
Tác giả: Nguyễn Phi Phụng,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu h thng đin thoi di đng thế h 4G /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 121 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu áp dng SXSH và đ xut chính sách khuyến khích áp dng SXSH cho ngành da giày ti TPHCM
Tác giả: Trịnh Minh Mỹ Hạnh,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giácht lưng nưc vùng thưng lưu sông vàm c đông tnh long an do hot đng công nghip và đô
Tác giả: Vũ Quang Thọ,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn