Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
BBC world news english Culture and society.
Tác giả: Southern Anna,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Intermediate listening :
Tác giả: BrewsterSimon,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bài tp luyn nghe tiếng Anh Listening Comprehension And Note -Taking Course /
Tác giả: James K,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Ielts :
Tác giả: Lý Á Tân,
Mô tả vật lý: 308tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp sơ đ tư duy /
Tác giả: Buzan Tony,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
BBC world news english .
Tác giả: Southern Anna,
Mô tả vật lý: 160tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Luyn k năng nói tiếng anh Cho ngưi bt đu hc =
Tác giả: Jolley Paul,
Mô tả vật lý: 261tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Basic Tactics For Listening /
Tác giả: Jack C, Richards,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bài tp luyn nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course /
Tác giả: James K,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn s dng gii t tiếng Anh /
Tác giả: Hall Eugene J, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn