Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Luyn k năng nói tiếng anh cho ngưi hc trình đ trung cp = Speak out for the intermediate. Tp 2
Tác giả: Paul Jolley (chủ biên), Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (dịch), ,
Mô tả vật lý: 233tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đàm thoi tiếng Anh thc dng chuyên ngành khoa hc và công ngh /
Tác giả: Lê Huy Lâm , Phạm Văn Thuận (dịch),
Mô tả vật lý: 239 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.0246
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Sơ đ tư duy trong kinh doanh cách mng hoá tư duy và l li kinh doanh ca bn = mind maps for
Tác giả: Tony Buzan, Chris Griffiths, Lê Huy Lâm(dịch), ,
Mô tả vật lý: 342tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bài tp luyn nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course /
Tác giả: K, James, R, R Jordan, A, J, Matthews, Lê Huy Lâm (dịch và chú giải),
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Luyn k năng nói tiếng anh cho ngưi hc trình đ trung cp = Speak out for the intermediate. Tp 1
Tác giả: Paul Jolley (chủ biên), Lê Huy Lâm dịch, Phạm Văn Thuận (dịch),
Mô tả vật lý: 221tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The New Prepare for IELTS General Training Modules : 5 complete practice tests for listening,
Tác giả: Penny Cameron, Vanessa Todd, Lê Huy Lâm (dịch),
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Luyn k năng nói tiếng anh cho ngưi bt đu hc : Speak out for beginners. Tp 2 /
Tác giả: Paul Jolley (chủ biên), Lê Huy Lâm , Phạm Văn Thuận (dịch),
Mô tả vật lý: 247tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Luyn k năng nói tiếng anh Cho ngưi bt đu hc = Speak out for beginners. Tp 1 /
Tác giả: Paul Jolley chủ biên, Lê Huy Lâm , Phạm Văn Thuận (dịch),
Mô tả vật lý: 261tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bài tp luyn nghe tiếng Anh -Advanced Listening Comprehension Developing Aural and Note - taking
Tác giả: Frank Pialorsi, Patricia Dunkel, Lê Huy Lâm (dịch và chú giải),
Mô tả vật lý: 187tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn s dng gii t tiếng Anh /
Tác giả: Eugene J Hall, Lê Huy Lâm , Trần Đình Nguyễn Lữ (dịch),
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn