Trang 1 trong 57 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên khoa qun tr kinh doanh đi vi cht
Tác giả: Hồ Thị Bích Tuyền, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 146 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên v cht lưng dch v đào to ti khoa qun tr
Tác giả: Bùi Đức Hòa, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca doanh nghip nh và va v cht lưng dch v
Tác giả: Lương Ngọc Long, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá các nhân t nh hưng đến cht lưng đào to theo giá tr cm nhn ca ngưi đang hc ti
Tác giả: Thi Công Lớn, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi s dng nưc ung đóng chai Wami 330ml do
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuận, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thiện công tác kim tra thuế thu nhp doanh nghiệp đi vi doanh nghiệp va và nh tại chi
Tác giả: Liên Minh Cường, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng và qun tr h thng kênh phân phi sơn Petrolimex ti các ca hàng xăng du trong thành
Tác giả: Hoàng Ngọc Hiển, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến ý đnh mua tour trc tuyến ca gii nhân viên văn phòng Thành
Tác giả: Lý Thị Bích Hồng, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t cht lưng dch v đào to tác đng đến s hài lòng ca sinh viên khoa xây
Tác giả: Lê Văn Thương, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn