Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế ni tht khách sn thuyn bum /
Tác giả: Lê Anh Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng h thng qun lý b thư vin phát sinh thiết kế vt lý dùng trong dây chuyn phát trin
Tác giả: Lê Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t áp lc công vic nh hưng đến s hài lòng ca nhân viên ti bưu đin trung
Tác giả: Lê Thị Thoan,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu hin trng và đ xut các bin pháp thc hin công tác qun lý cht thi rn ti bnh
Tác giả: Lê Thị Anh Thư,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng ti tp.H Chí Minh đi vi sn phm Apollo Silicone ca công
Tác giả: Phan Lê Thị Kiều Thu,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s tuân th thuế ca các doanh nghip trên đa bàn qun Tân Phú - thành
Tác giả: Đặng Thị Thùy Loan,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.207
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s gn kết ca ngưi lao đng ti công ty TNHH sn xut - thương mi -
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Điu tra, kho sát mt s loài cây g ln quý hiếm có giá tr ven sông Sài Gòn t Lc Ninh, tnh
Tác giả: Đỗ Thị Anh Thư,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7511
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
T đin gii nghĩa Thư vin hc và Tin hc Anh - Vit /
Tác giả: Phạm Thị Lệ Hương,
Mô tả vật lý: 279 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 020.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cu
Mt trăm bài lun mu tiếng Anh :
Tác giả: Nguyễn Thanh Chương,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn