Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Điu tra, kho sát mt s loài cây g ln quý hiếm có giá tr ven sông Sài Gòn t Lc Ninh, tnh
Tác giả: Đỗ Thị Anh Thư, Lê Thanh Quang (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá các nhân t nh hưng đến cht lưng đào to theo giá tr cm nhn ca ngưi đang hc ti
Tác giả: Thi Công Lớn, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng h thng qun lý b thư vin phát sinh thiết kế vt lý dùng trong dây chuyn phát trin
Tác giả: Lê Trung Hiếu giáo viên hướng dẫn, Đặng Anh Dũng, Trần Thị Tường Vi, ,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
T đin gii nghĩa Thư vin hc và Tin hc Anh - Vit /
Tác giả: Phạm Thị Lệ Hương dịch, Lâm Vĩnh Thế dịch, Nguyễn Thị Nga dịch, ,
Mô tả vật lý: 279 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 020.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cu
Các nhân t nh hưng đến s tuân th thuế ca các doanh nghip trên đa bàn qun Tân Phú - thành
Tác giả: Đặng Thị Thùy Loan, Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.207
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu hin trng và đ xut các bin pháp thc hin công tác qun lý cht thi rn ti bnh
Tác giả: Lê Thị Anh Thư giáo viên hướng dẫn, Trần Hoàng Nhung, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến đng lc làm vic ca công chc ti chi cc thuế qun tân bình
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Lưu Thanh Tâm (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t áp lc công vic nh hưng đến s hài lòng ca nhân viên ti bưu đin trung
Tác giả: Lê Thị Thoan, Nguyễn Ngọc Dương(Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng ti tp.H Chí Minh đi vi sn phm Apollo Silicone ca công
Tác giả: Phan Lê Thị Kiều Thu, Phan Văn Thăng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu v cách dch nhng câu điu kin t tiếng Anh sang tiếng Vit /
Tác giả: Nguyễn Tấn Trung, Lê Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thị Kiều Thu (GVHD),
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn