Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng v dch v tin gi tiết kim ti ngân hàng nông nghip và
Tác giả: Đoàn Thị Loan,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr hot đng huy đng vn ti ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - chi
Tác giả: Lê Thị Minh Thanh,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1522
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đnh tính v đng lc làm vic ca nhân viên văn phòng trong các doanh nghip thy sn
Tác giả: Võ Thị Phương Hồng Hợp,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr ri ro tín dng đi vi khách hàng doanh nghip ti ngân hàng thương mi c phn quân đi
Tác giả: Nuyễn Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến mc đ hài lòng khách hàng s dng dch v xe v. car ca công ty c phn
Tác giả: Trần Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh ca tng công ty Vit Thng /
Tác giả: Đậu Phi Quyết,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến đng lc làm vic ca ngưi lao đng ti công ty c phn dch v và xây
Tác giả: Doãn Thị Hường,
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao đng lc làm vic cho ngưi lao đng ti công ty c phn vin thông Fpt chi nhánh
Tác giả: Lê Thanh Dương,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hiu qu kinh doanh th ti ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam chi nhánh tnh
Tác giả: Lê Thị Tân Hòa,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.178
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng Nông nghip và phát trin Nông thôn Vit Nam chi nhánh tnh
Tác giả: Tống Thị Phượng,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn