Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tính toán và thiết b h thng x lý nưc thy công ty dt nhum hoa tiến /
Tác giả: Lê Thị Thuỳ Vân,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu và đánh giá tác đng ca biến đi khí hu đến hot đng nuôi trng thy sn ti Tin
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát tn s Gene IGFBP2 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2) trên đàn gà Tàu Vàng
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cu M An /
Tác giả: Lê Thị Bích Thủy,
Mô tả vật lý: 194 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các yếu t tác đng ca đòn by tài chính đến dòng tin t do ca các công ty phi tài chính niêm yết
Tác giả: Lê Thị Thùy,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.6322
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tng đài đin t /
Tác giả: Nguyễn Anh Vinh,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3886
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn