Trang 1 trong 78 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hin trng s dng túi nilon ca sinh viên ti trưng đi hc công ngh TP.HCM (HUTECH) và
Tác giả: Lê Ngọc Thùy Trâm, Lê Thị Vu Lan (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng s dng túi nylon phân hy sinh hc trên đa bàn quận Bình Thạnh và quận 1
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Vu Lan (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát hin trng qun lý môi trưng ti nhà máy Casumina Bình Dương, th trn Uyên Hưng, huyn
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Tiên, Lê Thị Vu Lan (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng s dng túi nylon phân hy sinh hc trên đa bàn qun Bình Thnh và qun 1 đng
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Vu Lan (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát hin trng môi trưng ca d án khu di tích Đa Đo Tam Giác St - tnh Bình Dương, nhm đ
Tác giả: Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Thị Vu Lan(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát và đánh giá hin trng môi trưng Thành ph Qui Nhơn, tnh Bình Đnh nhm xây dng các gii
Tác giả: Bùi Thị Minh Liễu, Lê Thị Vu Lan(GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát và đánh giá hin trng môi trưng thành ph Quy Nhơn tnh Bình Đnh nhm xây dng các gii
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hạnh , Lê Thị Vu Lan(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát đánh giá hin trng môi trưng v sinh nông thôn và đ xut các bin pháp ci thin điu
Tác giả: Phùng Thị Quyên , Lê Thị Vu Lan(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình giáo dc môi trưng h tr công tác giáo dc bo tn và bo v môi trưng ti
Tác giả: Trần Thị Bảo Phương, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn