Trang 1 trong 82 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dng phát trin bn vng cho khu du lch sinh thái Hòn Tm /
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Du lch sinh thái :
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dng chương trình du lch bn vng cho khu du lch văn hóa sui tiên /
Tác giả: Trần Viết Hải Uyên,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế mô hình du lch sinh thái cho khu du lch h Tuyn Lâm-TP Đà Lt theo hưng phát trin bn
Tác giả: Cao Thanh Nguyên,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Quy hoch trung tâm văn hoá Sui Tre thành khu du lch sinh thái bn vng /
Tác giả: Võ Hà Minh Thúy,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình tp hun giáo dc môi trưng cho giáo viên trung hc cơ s /
Tác giả: Hồ Nguyễn Ngọc Hân,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình nâng cao nhn thc cng đng trong công tác bo tn tài nguyên rng ngp mn
Tác giả: Lê Đào Trúc Linh,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình phc hi và phát trin vưn chim Vàm H tnh Bến Tre theo hưng du lch sinh
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kết ni tuyến-đim du lch đ phát trin tài nguyên du lch sinh thái huyn đo Phú Quc-tnh Kiên
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý: 166 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế du lch sinh thái ti U Minh, Cà Mau /
Tác giả: Phạm Lê Ngọc Hân,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn